março 09, 2012

O GOBERNO LOCAL SEGUE SEN DAR RESPOSTA ÁS ENTIDADES CULTURAIS

Dende o pasado mes de decembro Almuinha está na procura de que alguén lle ofreza algunha información acerca do estado de tramitación das subvencións culturais do ano 2009 (publicadas no BOP do 4 de marzo de 2010 cunha aplicación orzamentaria de 14.000 €).

Dende hai tres meses, Almuinha chamou, envíou mails, achegouse persoalmente e presentou no Rexistro do Concello con data do 27 de decembro unha solicitude de reunión coa Concelleira de Cultura co obxecto de coñecer porque non se resolven. Lamentablemente, ninguén se pronuncia ao respecto. O cal leva a pensar en certas irregularidades acerca da tramitación e adxudicación destas axudas.

Dende Almuinha non podemos se non denunciar esta situación inxusta e arbritaria, que leva a que algunhas entidades reciban o “beneplácito” para certas actividades puntuais e deixa desamparadas ás que non gozan de certos “contactos”.

No ano 2010 resolvéronse as subvencións culturais do ano 2008 e dende o 2009 non se volveron convocar esas axudas. Estando na actualidade pendente a resolución do ano 2009 e pendentes de convocatoria os anos 2010, 2011 e 2012. Sendo este procedemento de adxudicación máis transparente e baixo criterios máis xustos e igualitarios.

Dende A.C. Almuinha ESIXIMOS unha RESPOSTA INMEDIATA en referencia a esta cuestión, así como, unha APOSTA FIRME POR RESPOSTAR ÁS NECESIDADES DAS ENTIDADES CULTURAIS DUN XEITO XUSTO E IGUALITARIO.

Sem comentários: