março 25, 2017

Charla "O Entroido dos Quinteiros"

O vindeiro mércores 29 de marzo a A.C. Almuinha celebrará unha charla sobre o Entroido no rural de Marín dos anos corenta.

Contaremos co testimonio de Ángel Estévez, veciño de Santomé que nos relatará os recordos da sua infancia sobre as celebracións do Entroido. Tamén contaremos con Queta Molas que aportará datos sobre as celebracións na vila. A charla terá lugar no Museo Manuel Torres ás 20 horas.

O Entroido galego é unha celebración de longa tradición na cultura popular, unha festa motivo de persecución e represión nos anos de ditadura pero pese a prohibición continuouse celebrando nalgunhas zonas de rural onde se conservaron celebracións moi particulares.

Coa fin da dictadura franquista as festas de entroido transformáronse e volvéronse cada vez mais urbanas e con novas modalidades, esquecendo o Entroido máis enxebre.
 
Neste acto queremos recuperar na memoria a celebración do Entroido mais antigo de Marín xa esquecido por moitos polo que animamos a asistir e escoitar os relatos do noso veciño Ángel Estévez.

março 16, 2017

"O Megalitismo" - Xornadas "Francisco Carballo" de Historia de Galiza

O vindeiro venres 17 de marzo a A.C. Almuinha inicia o Ciclo de Conferencias "Francisco Carballo" de Historia de Galiza. Nesta primeira ocasión trataremos o tema "O megalitismo", e contaremos coa intervención do arqueólogo Juan Carlos Castro Carrera, director da Sociedade Anta de Moura S.L. O acto terá lugar no Museo Manuel Torres de Marín a partir das 20:30h.

Este ciclo de charlas de Historia de Galiza levará o nome de "Francisco Carballo". Desde a nosa asociación queremos tributarlle unha modesta homenaxe a un home que, malia non ser marinense de nacemento, permaneceu ligado a nosa vila con especial intensidade durante moitísimos anos, e que adicou unha parte moi importante da súa vida ao coñecemento da historia de Galiza e a súa difusión, polo que nos parece moi axeitado ligar o seu nome ao destas xornadas.

A historia é a ciencia que ten por obxecto o estudo do pasado das sociedades humanas, e desde a nosa asociación partimos do convencemento de que o coñecemento do noso pasado, da historia do noso pobo, constitúe un elemento imprescindíbel para a comprensión do que somos hoxe e para entender o presente no que vivimos. O que somos e todo o que nos nosos días forma parte da nosa realidade cotiá é o resultado dun proceso ao longo da historia no que interveñen multitude de elementos e factores.

O noso obxectivo con estas conferencias será aportar datos para a comprensión do noso presente, e no futuro iremos abordando diferentes temas da historia da nosa Terra. En ocasións centrarémonos en falar das distintas etapas ou épocas da Historia de Galiza, como nesta ocasión na que trataremos o período megalítico, mais noutras abordaremos acontecementos máis concretos da nosa historia.

Nesta primeira ocasión trataremos o Megalítico, período da prehistoria que podemos ubicar entre o século VI a.c. e finais do século III a.c. É unha época na que se estende a actividade da agricultura, co conseguinte proceso de sedentarización da poboación, e que deixa a súa pegada na nosa Terra a través de abundantes lugares arqueolóxicos (máis de 5000) que revelan a existencia dunha numerosa poboación moi espallada no territorio. As construcións características deste período son importantes monumentos feitos con grandes pedras, como os dolmens (ou antas) e os menhires (ou pedrafitas). En Marín temos exemplos desta época, entre os que podemos destacar a mámoa de Chan de Armada e o Menhir de Currás. Suponse que os nosos antepasados non vivían moi lonxe de onde se atopan as mámoas (estruturas funerarias), mais carecemos de pouca información ao respecto debido aos escasos restos atopados de asentamentos da época. Da información coa que contamos deriva esta famosa frase de Alonso del Real "Os habitantes do mundo megalítico morrían, pero non vivían". Na nosa terra, estas construcións deron lugar a numerosas lendas na tradición popular.

Para falar desta interesante época do noso pasado contaremos coa intervención do arqueólogo Juan Carlos Castro Carrera. Juan Carlos é Director da sociedade Anta de Moura S.L., que cofundou en 1992. Redacta, dirixe e coordina un gran número de proxectos no eido do patrimonio cultural, principalmente o arqueolóxico, relacionados con: escavación e conservación, rehabilitación, posta en valor, musealización, divulgación, planificación ou xestión. En relación co megalitismo, destacan as actuacións dirixidas de escavación e rehabilitación de distintas mámoas no Morrazo, entre elas as coñecidas Mámoa do Rei (no Lago de Castiñeiras, Vilaboa) e Chan de Armada 1 (Marín), ou máis recentemente as mámoas 1 e 3 da Tomada de Martínez, no Parque Empresarial de Castiñeiras (Bueu), finalizada en decembro de 2015. Actualmente é asesor da Fundación Lago de Castiñeiras nos temas relacionados coa arqueoloxía e en particular as mámoas: conservación, exposición, divulgación, etc.