dezembro 29, 2015

I Concurso "Debuxando ao Apalpador"

Bases do I Concurso "Debuxando ao Apalpador":

1.­ Os debuxos deberán versar sobre a figura do Apalpador, e levará un lema escrito en galego.
2.­ Haberá tres categorías. Unha primeira para nenos/as entre 3 e 5 anos. A segunda para nenos/as
con idades entre 6 e 8. E a terceira será para nenos/as entre 9 e 12 anos.
3.­ Para poder participar no concurso, cada neno/a deberá presentar un deseño orixinal, con
calquera material ou técnica, relativo á figura do Apalpador. O deseño será presentado nunha folla
de papel ou cartolina de tamaño A4.
4.­ Entregaranse 20 premios, repartíndose entre as 3 categorías.
5.­ Os traballos terán que ser entregados antes do 30 de decembro de 2015 na Carpa da Feira de
Artesanía, na Alameda Rosalía de Castro de Marín. Os debuxos serán expostos na Carpa desde o
momento da entrega.
6.­ Para identificar os traballos, na parte de atrás dos debuxos deberá constar o nome e apelidos do
autor, así como a súa idade.
7.­ O xurado estará composto por 4 persoas: unha da A.C.D. O Gharaboto, outra da A.C.
Almuinha, outra da Asociación de Artesáns de Marín e o propio Apalpador.
8.­ O veredicto do xurado darase a coñecer e os premios entregados polo propio Apalpador o día
31 de decembro ás 18:00h. na Carpa da Feira de Artesanía, na Alameda Rosalía de Castro de
Marín.
9.­ A participación no concurso supón a autorización expresa para a difusión das imaxes.
10.­ A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha das presentes bases, así
como o criterio das 3 entidades organizadoras da actividade na resolución de calquera cuestión non
prevista nestas bases.

Sem comentários: