maio 24, 2013

A A.C. ALMUINHA DENUNCIA A NEFASTA XESTIÓN DAS SUBVENCIÓNS CULTURAIS NO CONCELLO DE MARÍN


A.C. Almuinha leva traballando máis de cinco anos a prol da defensa da lingua e cultura galega na nosa vila. Tan só en 2008 foi beneficiaria dunha subvención, xa que as de 2009 ficaron sen resolver, no 2010 e 2011 non se convocaron axudas públicas (senón “individuais” para actos concretos), as de 2012 están sen resolver e as de 2013 sen convocar (o PP antes tiña a escusa de que “acababan de chegar ao goberno local”, mais agora, despois de 2 anos á fronte do Concello, cal é a escusa?).

O pasado 12 de marzo de 2012 o Concello de Marín publica no BOP unha convocatoria de axudas ás asociacions culturais. Almuinha presenta a súa solicitude o 23 dese mesmo mes.

O pasado 26 de febreiro de 2013 (case 1 ano despois), a concelleira de Cultura, Beatriz Rodríguez, convocou ás entidades beneficiarias para comunicar a resolución das mesmas. A convocatoria fíxose por teléfono do día 25 para o 26, sen ningún tipo de comunicación escrita previa. Afirmaron facelo con esa celeridade co obxecto de “axilizar ao máximo os trámites”.

Apesares de que nas bases da convocatoria, no seu artigo 9 indícase que “O pagamento tramitarase no prazo de dous meses unha vez rematadas as actividades (31/12/2012)”, e apesares das declaracións á prensa da concelleira de Cultura acerca do “máximo respeto ao procedemento establecido nas bases”, a día de hoxe seguimos sen cobrar as axudas (3 meses depois da urxentísima reunión e para que logo teñan a “obxectividade” de puntuarnos con 3 ptos sobre 5 en capacidade de autofinanciación. Se agardásemos polas axudas, non teríamos disfrutado cada ano da Festa da Lingua ou da Romería da Patria, p.e.).

Como se aínda non fose o suficientemente grave a situación para as asociacións culturais que non recibimos axudas “individuais” para actos concretos, que estamos sen ningunha axuda dende o 2008, a non resolución da convocatoria 2012, supón ademais que o Concello non convocou nen poderá convocar a liña de axudas 2013.

Sen embargo, o Concello continua a colaborar con “axudas individuais” para actos concretos a distintas asociacións e entidades “amigas”, sen que existan ou coñezamos cales son os criterios de adxudicación, o procedemento de solicitude, se se teñen en conta para a concesión das axudas públicas anuais (“regulares”)..., apesares de ter solicitado información en varias ocasións.

ESIXIMOS QUE SE REMATE DUNHA VEZ COA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS CULTURAIS 2012, E SE SIGA UN PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DAS AXUDAS INDIVIDUAIS PARA ACTIVIDADES CONCRETAS TRANSPARENTE, OBXECTIVO E CLARO.

Sem comentários: