maio 24, 2012

O Valedor do Pobo admite a trámite a queixa da A.C. Almuinha contra o concello de Marín

O pasado 3 de maio presentábamos ao Valedor do Pobo a nosa queixa contra o Concello de Marín ante a súa negativa a recibirnos e ofrecernos información acerca das subvencións.

Con data do 21 de maio recibimos a notificación do Valedor do Pobo pola que se nos informa de quea queixa reúne os requisitos formais e que iniciará as actuacións oportunas ante o Concello de Marín, ao cal solicitará un informe acerca desta actuación.

Unha vez máis, dende A.C.Almuinha facemos un novo chamamento e agardamos que o goberno local, que tanto “presumiu de talante” nas eleccións municipais, se decida a manter unha reunión con nós.

O noso obxectivo non é outro que por unha banda, coñecer por qué non resolven á convocatoria do ano 2009, por qué non convocaron as de 2010 e 2011 e a que entidades se lles concedeuaxudas individuais e baixo que criterio. E por outra banda, esixir que, sendo coñecedores/as da situación de desamparo na que deixa a paralización do expediente a moitas entidades coma a nosa,retomen o expediente e o resolvan.

Sem comentários: