maio 30, 2016

Marcha "Móvete pola Ría"

Este sábado 4 de xuño terá lugar unha nova Marcha até a fábrica de Ence en Lourizán. Mais desta volta non será unha Marcha máis. Baixo o lema "Móvete pola Ría" esta mobilización producirase no contexto da prórroga por 60 anos que o goberno español en funcións (PP) ven de outorgarlle a Ence recentemente.

Unha decisión que, malia que o goberno español se esforza en disimular como un "trámite administrativo", non parece moi apropiada e a ninguén se lle escapa que ten un claro compoñente político, e pon de manifesto unha vez máis a estreita relación e connivencia entre o PP e a empresa pasteira.

E desde logo non é unha decisión acertada, pois a permanencia da fábrica en Lourizán hipoteca o futuro da ría e destrúe emprego. E queremos incidir especialmente na destrución de emprego, pois é un argumento repetidamente alegado pola empresa para defender a súa permanencia na ubicación actual. Destrúe emprego ao danar a ría e por conseguinte a economía pesqueira e marisqueira, e impide coa súa presenza o desenvolvemento dunha economía turística e o estabelecemento dun sector económico limpo baseado no respeito ao medio.

Que esta é unha convocatoria especial ponse de relevo tamén nas entidades convocantes. Nesta ocasión a Marcha estará convocada pola Plataforma Ence Fóra da Ría para Sempre, da que a A.C. Almuinha forma parte, e pola Federación Ecoloxista Galega (F.E.G.).

O sábado reivindicarase o traslado da fábrica de Ence fóra da nosa ría; mais tamén a fin do monocultivo de eucalipto e o establecemento dunha política forestal racional que favoreza unha explotación ordenada e sostíbel dos nosos montes; así como o saneamento integral da ría.

A Marcha partirá o vindeiro sábado 4 de xuño ás 19:30h. das Alamedas de Marín e Pontevedra, e desde a A.C. Almuinha queremos facer un chamamento á cidadanía para que apoie de xeito masivo esta convocatoria. Hai diferentes vías postas en marcha para impedir a permanencia de Ence na ría e a conseguinte destrucción da nosa ría, mais a mobilización social é un factor imprescindíbel. Sen unha resposta social contundente, na que fique ben claro que non queremos ese monstro no medio da nosa ría, a saída da empresa será máis difícil e o noso futuro máis negro.

Sem comentários: