junho 28, 2012

Valedor do Povo apoia Almuinha ante a regedora de Marim Maria Ramalho (PP)

“O VALEDOR DO POBO DÁ A RAZÓN A ALMUINHA NA SÚA QUEIXA CONTRA O CONCELLO DE MARÍN POLA PÉSIMA XESTIÓN DAS SUBVENCIÓNS CULTURAIS”


O pasado 3 de maio presentabamos ao Valedor do Pobo a nosa queixa contra o Concello de Marín ante a súa negativa a recibirnos e ofrecernos información acerca das subvencións.

Onte, 27 de Xuño, a A.C. Almuinha recibía o informe do Valedor do Pobo no que se transcribía textualmente o informe remitido pola Alcaldesa, Maria Ramallo, no que recoñece a situación denunciada (“falta de notificación, negativa a recibir e informar, a paralización dunha axuda”) xustificando que “tomou posesión ó 11.06.2011”, que como non se resolveu a convocatoria 2009 “non xerou dereito económico algún” e que no 2012 convocou as axudas.

Ante dito informe o Valedor do Pobo en funcións, José Julio Fernández Rodríguez, recorda ao Concello de Marín que ten obriga de: INFORMAR ás asociacións sobre a paralización do expediente (“o feito de que unha convocatoria non se resolva non exime ao órgano convocante de dirixirse as persoas, físicas ou xurídicas, que concorreron a ela xustificando os motivos polos que a convocatoria queda sen resolver”); XUSTIFICAR o problema orzamentario e cal foi o destino final dos fondos asignados; CONTESTAR POR ESCRITO a todas as solicitudes de información (INCLUIDA Á DA A.C. ALMUINHA).

Ademais, engade “e deixando à marxe a responsabilidade dun concreto equipo municial, O CERTO É QUE NIN O DERRADEIRO NIN O ACTUAL TEÑEN OBSERVADO A NORMATIVA REGULADORA DOS DEREITOS DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN DOS VECIÑOS PREVISTOS NA LEI”.

Neste senso, o Valedor remite ao Concello de Marín un RECORDATORIO DOS SEUS DEREITOS LEGAIS e solicítalles unha resposta de resolución.

Sentímonos satisfeitos porque todo apunta a que pronto tamén teremos unha reunión persoal cos responsables políticos onde intentaremos coñecer por que o Concello de Marín non resolve a convocatoria do ano 2009, por que non se convocaron as de 2010 e 2011 e a que entidades se lles concedeu axudas individuais e baixo que criterio. E por outra banda, esixir que, sendo coñecedores/as da situación de desamparo na que deixa a paralización do expediente a moitas entidades coma a nosa, retomen o expediente e o resolvan.

Amais, a nosa maior satisfacción é que a nosa queixa tamén valerá para que o resto de asociacións reciban as comunicacións por escrito e na forma correspondente. Un dereito conquistado para todos/as.

Sem comentários: